Dyrekcja

Maria Podeszewska-Mateńko

Dyrektor, muzykoterapeuta

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Kieruje Niepubliczną Poradnią Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych i podyplomowych studiach logopedycznych.


W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC.

Bartosz Mateńko

manager

Magister sztuki, filolog polski, animator kultury oraz manager oświaty. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tym zakresie. Interesuje się coachingiem, inspirowaniem oraz motywowaniem do działania. Prowadził w TPD Koło "Iskierka" w Szczecinie warsztaty fotograficzne dla dzieci z zespołem DOWNA.


Zajmuje się promocją Przedszkola, pozyskiwaniem funduszy, współpracą z partnerami strategicznymi, wprowadza i nadzoruje projekty rozwoju (Project Manager).

Nauczyciele

Grynkiewicz Marta

nauczyciel

Agata Bodnar

nauczyciel

Wiktoria Rafińska

nauczyciel

Maryna Tkachenko

nauczyciel

Dorota Seluk-Ogórek

nauczyciel

Katarzyna Jankowska

nauczyciel

Karolina Tużnik

nauczyciel

Adrianna Kurek

nauczyciel

Natalia Czurpalewicz

nauczyciel

Natalia Klebieko

nauczyciel

Pomoc nauczyciela

Małgorzata Bujak

pomoc nauczyciela

Anna Knyziak

pomoc nauczyciela

Natalia Popova

pomoc nauczyciela

Teresa Jędrol

pomoc nauczyciela

Specjaliści

Lucyna Wittbrodt

integracja sensoryczna

Absolwentka studiów magisterskich Collegium Medicum w Bydgoszczy, fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, NDT -Bobath Baby, certyfikowany terapeuta Integracji sensorycznej,  terapeuta czaszkowo –krzyżowy,  terapeuta metody  Masgutowej – ukończony kurs terapii taktylnej , integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, instruktor masażu Shantali, ukończony kurs kinesiotapingu oraz pracy z tworzywami do ortezowania ORFIT. Prowadzi zajęcia w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w Szczecinie i Goleniowie,  jest właścicielem gabinetu fizjoterapii dziecięcej Baby –Tree w Goleniowie. Słabością Lucy są psy Brera i Targa (labradory) które czasem używa do celów terapeutycznych…:-)


Prowadzi zajęcia Integracji Sensorycznej.

Kasia Mucha

kinezjolog

Z wykształcenia jest Technologiem Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła kurs Terapii Taktylnej, Metody Nauczania Lebox, masażu ajurwedyjskiego, Kurs Bioterapii, kurs I i II stopnia harmonijnego wspierania rozwoju według metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, kurs Elementy diagnozy i dietetyka chińska.


Prowadzi zajęcia kinezjologii.

Jakub Piekarski

psycholog

Jakub ukończył Uniwersytet Szczeciński na kierunku psychologia. Obecnie uczy się coachingu w WSB w Szczecinie. Wcześniej pracował jako coach i psycholog w AEIRO Anna Staszewska, FDS Consulting, Szczecińska Fundacja Rozwoju Sportu oraz Biuro Porad Obywatelskich. Prywatnie gra w futbol amerykański w naszych szczecińskich "Cougarsach".


Sprawuje opiekę psychologiczną w Przedszkolu, prowadzi spotkania z rodzicami.

Joanna Jakubik

logopeda

Ukończyła pedagogikę opiekuńczą i resocjalizacyjną oraz pedagogikę szkolną, Podyplomowe Studia Logopedii i Glottodydaktyki. Dodatkowo ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w zakresie gry na fortepianie, otrzymała certyfikat z zastosowania muzyki klasycznej w terapii małego dziecka (Fundacja Fonia, Gdańsk), szkolenie z zaburzeń neurorozwojowych (CEN w Koszalinie), oraz kurs Sally Goddard (INiP Polska, Warszawa).


Sprawuje opiekę logopedyczną

Oskar Chmioła

arteterapia

Jednym słowem Oskar jest magikiem... otwiera, zamyka, znika, pokazuje, zapala żarówkę i gra na trąbce, udaje kreskę i plastelinę. Po ukończeniu Warszawskiej Akademii Sztuki zaczął prowadzić w naszym Przedszkolu zajęcia z kreatywności. Podczas zajęć pokazuje dzieciom czym jest kreatywne myślenie i jak ćwiczyć abstrakcyjne myślenie.


Prowadzi zajęcia z kreatywności.

Sławomir Mateńko

muzykoterapeuta

Z wykształcenia nauczyciel muzyki. Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie jako nauczyciel w Szkole Podstawowej. Jest certyfikowanym specjalistą Treningu Słuchowego Johansena IAS.


W Przedszkolu prowadzi autorskie lekcje gry na instrumentach z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi diagnozę i terapię słuchową.

Paulina Kołodziej

fizjoterapeuta / masaż

Ewelina Kaśkiewicz

logopeda

Anna Bąbolewska

rewalidacja indywidualna, wsparcie pedagogiczne rodzica

Administracja

Sylwia Kozak-Taborska

koordynator ds. administracji

Łukasz Mateńko

administracja

Nasz zespół

Updated on 2017-07-18T10:55:00+00:00, by bartoszmatenko.