[vc_row][vc_column width="1/1"]

Dyrekcja

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC.

Bartosz Mateńko

Manager

Magister sztuki, filolog polski, animator kultury, manager oświaty oraz doradca zawodowy. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tym zakresie. Interesuje się coachingiem, inspirowaniem do działania, biegami OCR oraz fotografią i video. Prowadził w TPD Koło "Iskierka" w Szczecinie warsztaty fotograficzne dla dzieci z zespołem DOWNA.


Zajmuje się promocją Przedszkola, pozyskiwaniem funduszy, współpracą z partnerami strategicznymi, wprowadza i nadzoruje projekty rozwoju (Project Manager).

[vc_row][vc_column width="1/1"]

Nauczyciele

Wiktoria Rafińska

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika rewalidacyjna - magister;
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podyplomowe.
Szkolenia: Autyzm-od nauki do praktyki;
Metodyka nauczania dzieci i młodzieży;
Metoda doświadczania świata w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo;
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem;
Język muzyki  dla osób ze świata autyzmu;
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej;
Autyzm bez przemocy.


Nauczyciel Grupy Białej.

Adrianna Kurek

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - magister.
Szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
Praca z dziećmi metodą Marianny Knill i Christiphera Knilla.
System językowo-migowy - kurs podstawowy.


Nauczyciel Grupy Zielonej.

Marta Grynkiewicz

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna - magister;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce - szkolenie.


Nauczyciel Grupy Zielonej.


Agata Bodnar

Nauczyciel

Stopień nauczyciela kontraktowego
Ukończyła pedagogikę specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna - licenjcat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne - podyplomowe;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
Integrację sensoryczną - podyplomowe.
Dodatkowe wykształcenie - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie;
terapia integracji sensorycznej - dwustopniowe szkolenie;
Autyzm bez przemocy - szkolenie;
Metoda Ruchu Rozwijającego - szkolenie;
Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie.

.


Nauczyciel Grupy Zielonej.

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat;
Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


Nauczyciel Grupy Czerwonej.

Agnieszka Słotwińska

Nauczyciel

Informacje niebawem.


Nauczyciel grupy żółtej.


Natalia Czurpalewicz

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Rozpoczęte studia na kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej - szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie.


Nauczyciel  Grupy Niebieskiej.

Wojciech Król

Muzykoterapeuta

Stopień nauczyciela mianowanego - wychowanie muzyczne sekcja B - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Szkolenia Metody i techniki muzykoterapii; Świat muzyką malowany.
Konferencja Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze.


Zajęcia muzyczne i muzykoterapeutyczne - prowadzi zajęcia w każdej Grupie.

Małgorzata Bujak

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogika specj. pedagogika pracy z coachingiem zawodowym;
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Szkolenia: Zabawy ruchowe z dziećmi w przedszkolu;
Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
Przyrodnicze ekesperymenty w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępne;
Spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.

.


Nauczyciel Grupy Niebieskiej.


Anna Bąbolewska

pedagog specjalny

Ania jest doświadczonym pedagogiem ze wspaniałym podejściem do dzieci, zarówno normatywnych jak i niepełnosprawnych. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na Wydz. Humanistycznym w zakresie Pedagogiki Specjalnej Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo specjalność nauczycielska.
Studia podyplomowe - wychowanie seksualne i prorodzinne. Rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku: edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Dodatkowe szkolenie - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Ma za sobą wieloletni staż pracy, na początku jako nauczyciel dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Potem zajmowała się dziećmi z zaburzoną komunikacją oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem. Pracuje jako terapeuta zajęć rewalidacyjnych w Punkcie Przedszkolnym „Dzwoneczek”. Swoją wiedzę stale uzupełnia czytając literaturę fachową. Ale w chwilach wolnych pochłania książki beletrystyczne i relaksuje się przy muzyce. Uwielbia spacery i jazdę na rowerze.


Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z terapii pedagogicznej w każdej Grupie.

Karolina Tużnik

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia - licencjat;
pedagogika specj. psychopedagogika specjalna z logopedią - magister;
Tyflopedagogika - podyplomowe.
Rozpoczęła studia podyplomowe kierunek: edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń.
Szkolenia: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej;
AAC-Piktogramy-system znakowo-obrazkowy.


Nauczyciel Grupy Fioletowej.

Dorota Seluk-Ogórek

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - magister;
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
Tyflopedagogika - podyplomowe.
Rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku: wczesne wspomaganie rozwoju.
Szkolenia: Kinezjologia edukacyjna;
Diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy;
Narzędzia M-CHAT-R/F-praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka;
Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych; Terapia ręki;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


Nauczyciel  Grupy Żółtej.

[vc_row][vc_column width="1/1"]

Pomoc nauczyciela

Malwina Mądzelewska

Pomoc nauczyciela

Ukończyła Pedagogikę specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia - licencjat.
Szkolenie z Terapii ręki.
Rozpoczęła studia na kierunku - Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
AAC- Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie.


Pomoc nauczyciela w Grupie Czerwonej.

Ewa Czech

Pomoc nauczyciela

Wieloletnie doświadczenie w pracy w przedszkolach masowych, u nas pracuje jako pomoc nauczyciela.


Pomoc nauczyciela w Grupie Białej.

Patrycja Lip

Pomoc nauczyciela

Informacje niebawem.


Pomoc nauczyciela Grupa Niebieska.

Aneta Pietras

Pomoc nauczyciela

Informacje niebawem.


Pomoc nauczyciela Grupa A.


Teresa Jędrol

Pomoc nauczyciela

Mistrz introligatorstwa - pracuje w Punkcie Przedszkolnym Dzwoneczek od 2014 roku.


Pomoc nauczyciela w Grupie Żółtej/obsługa kuchni.

Oskar Chmioła

Pomoc nauczyciela

Wykształcenie: Sztuka mediów specj. fotografia - licencjat;
Przygotowanie pedagogiczne - podyplomowe.
Rozpoczęte studia podyplomowe kierunek: edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie


Prowadzi zajęcia z kreatywności w każdej Grupie.

Agata Klunder

Pomoc nauczyciela

Rozpoczęła studia I stopnia na kierunku: pedagogika.
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie gastronomii.


Pomoc nauczyciela w Grupie Fioletowej/obsługa kuchni.

[vc_row][vc_column width="1/1"]

Specjaliści

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek współpracuje z Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno-Szkoleniową Terapii Mowy PIKTOGRAMY, która zapewnia usługi poniższych specjalistów.

Kasia Mucha

Kinezjolog, Technolog żywienia

Z wykształcenia jest Technologiem Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła kurs Terapii Taktylnej, Metody Nauczania Lebox, masażu ajurwedyjskiego, Kurs Bioterapii, kurs I i II stopnia harmonijnego wspierania rozwoju według metody Kinezjologii Edukacyjnej Paula E. Dennisona, kurs Elementy diagnozy i dietetyka chińska.

Prowadzi zajęcia z kinezjologii , odpowiada za specjalne żywienie dzieci oraz ustala diety dla dzieci - współpracuje z Kuchnią Zielonego Dzwoneczka.


Prowadzi zajęcia kinezjologii, ustala diety dla dzieci.

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC.

Joanna Jakubik

Logopeda

Ukończyła pedagogikę opiekuńczą i resocjalizacyjną oraz pedagogikę szkolną, Podyplomowe Studia Logopedii i Glottodydaktyki. Dodatkowo ukończyła szkołę muzyczną I stopnia w zakresie gry na fortepianie, otrzymała certyfikat z zastosowania muzyki klasycznej w terapii małego dziecka (Fundacja Fonia, Gdańsk), szkolenie z zaburzeń neurorozwojowych (CEN w Koszalinie), oraz kurs Sally Goddard (INiP Polska, Warszawa).


Sprawuje opiekę logopedyczną


Jakub Piekarski

Psycholog

Jakub ukończył Uniwersytet Szczeciński na kierunku psychologia. Obecnie uczy się coachingu w WSB w Szczecinie. Wcześniej pracował jako coach i psycholog w AEIRO Anna Staszewska, FDS Consulting, Szczecińska Fundacja Rozwoju Sportu oraz Biuro Porad Obywatelskich. Prywatnie gra w futbol amerykański w naszych szczecińskich "Cougarsach".


Prowadzi wsparcie psychologiczne rodzica , opiniuje i  diagnozuje dzieci.

Lucyna Wittbrodt

Integracja Sensoryczna

Absolwentka studiów magisterskich Collegium Medicum w Bydgoszczy, fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, NDT -Bobath Baby, certyfikowany terapeuta Integracji sensorycznej,  terapeuta czaszkowo –krzyżowy,  terapeuta metody  Masgutowej – ukończony kurs terapii taktylnej , integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, instruktor masażu Shantali, ukończony kurs kinesiotapingu oraz pracy z tworzywami do ortezowania ORFIT. Prowadzi zajęcia w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w Szczecinie i Goleniowie,  jest właścicielem gabinetu fizjoterapii dziecięcej Baby –Tree w Goleniowie. Słabością Lucy są psy Brera i Targa (labradory) które czasem używa do celów terapeutycznych…:-)


Prowadzi zajęcia fizjoterapii i integracji sensorycznej SI.

Oskar Chmioła

Kreatywność

Jednym słowem Oskar jest magikiem... otwiera, zamyka, znika, pokazuje, zapala żarówkę i gra na trąbce, udaje kreskę i plastelinę. Po ukończeniu Warszawskiej Akademii Sztuki zaczął prowadzić w naszym Przedszkolu zajęcia z kreatywności. Podczas zajęć pokazuje dzieciom czym jest kreatywne myślenie i jak ćwiczyć abstrakcyjne myślenie.

Wykształcenie: Sztuka mediów specj. fotografia - licencjat;
Przygotowanie pedagogiczne - podyplomowe.
Rozpoczęte studia podyplomowe kierunek: edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.
Szkolenie AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.


Prowadzi zajęcia z kreatywności.


Sławomir Mateńko

nauczyciel muzyki stopień nauczyciel mianowany

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Przedszkolu prowadzi autorskie lekcje gry na instrumentach z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi diagnozę i terapię integracji słuchowej  JIAS-Johansson’a

Anna Bąbolewska

pedagog specjalny

Ania jest doświadczonym pedagogiem ze wspaniałym podejściem do dzieci, zarówno normatywnych jak i niepełnosprawnych. Ukończyła Uniwersytet Szczeciński na Wydz. Humanistycznym w zakresie Pedagogiki Specjalnej Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo specjalność nauczycielska.
Studia podyplomowe - wychowanie seksualne i prorodzinne. Rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku: edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Dodatkowe szkolenie - Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa.

Ma za sobą wieloletni staż pracy, na początku jako nauczyciel dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim. Potem zajmowała się dziećmi z zaburzoną komunikacją oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z autyzmem. Pracuje jako terapeuta zajęć rewalidacyjnych w Punkcie Przedszkolnym „Dzwoneczek”. Swoją wiedzę stale uzupełnia czytając literaturę fachową. Ale w chwilach wolnych pochłania książki beletrystyczne i relaksuje się przy muzyce. Uwielbia spacery i jazdę na rowerze.


Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z terapii pedagogicznej w każdej Grupie.

Anna Gajda-Chudecka

Dogoterapeuta

Posiada wykształcenie wyższe filozoficzne, ale jako że kocha zwierzęta, a pieski w szczególności, zrobiła kurs z Dogoterapii. Od tej pory pracuje z pieskami prowadząc zajęcia Dogoterapii kilkanaście już lat. Jest więc specjalistą w tej dziedzinie i równocześnie przewodnikiem psa wizytującego. Jej wiedza i kwalifikacje pozwalają na samodzielne układanie planów zajęć i ich realizowanie, zapewnia też maksymalny poziom bezpieczeństwa. W przedszkolu Zielony Dzwoneczek prowadzi zajęcia dla dzieci z udziałem pieska o dźwięcznym imieniu Sucharek. Dzieci, szczególnie te niepełnosprawne, potrafi zaciekawić pieskiem i zachęcić do zabawy. Wszystkie dzieciaki uwielbiają Sucharka i zawsze chętnie idą na zajęcia. Sama wykonuje swoją pracę z zamiłowaniem i też poświęca dużo czasu na pogłębianie swoich kwalifikacji. Poza zwykłą pracą prowadzi też szkolenia dla psów dzieci, ucząc je posłuszeństwa i psich sportów. Sama posiada dwa psy, z którymi często wyjeżdża w góry na wspinaczki. Zabiera wtedy ze sobą całą swoją rodzinę – trójkę dzieci i męża, i robi to co lubi, czyli wędruje po górach. Poza tym uwielbia czytać beletrystykę.


Prowadzi dogoterapię.


Aleksandra Ostrowicka

Logopeda

Pani Ola, życzliwie nastawiona do ludzi osoba, z wykształcenia jest magistrem socjologii, ale życie poświęciła pedagogice. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu:  Pedagogika ogólna i szkolna – przygotowanie pedagogiczne; Edukacja przedszkolna i szkolna oraz Logopedia i Glottodydaktyka. Skończyła też Neurologopedię i jest Terapeutką Integracji Sensorycznej. Cały czas dokształca się kończąc kolejne kursy i szkolenia z Glottodydaktyki i Logopedii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej.  Pracuje od kilku lat w Polskim Związku Głuchych w poradni logopedycznej prowadząc zajęcia z rehabilitacji mowy. Jest też zatrudniona jako logopeda w Niepublicznej Poradni Konsultacyjno-Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”.

Bierze też udział w projektach pracując na rzecz osób niepełnosprawnych i jako logopeda, m.in. w projekcie „Mówiąc językiem znaków z uśmiechem”.

Prywatnie lubi jeździć na rowerze, uwielbia wędrówki po górach, a w chwilach wolnych słucha muzykę Jazzową.


Prowadzi zajęcia z terapii mowy i komunikacji AAC oraz logopedii.

Paulina Kołodziej

technik masażysta

Pani Paulina to magik o czarodziejskich rękach. Jest fizjoterapeutką i prowadzi zajęcia z masażu klasycznego i leczniczego dla dzieci, które wymagają pomocy w uzyskaniu sprawności ruchowej. Masaż to zabieg relaksujący i leczniczy, rozluźnia napięte mięśnie i działa kojąco na psychikę. Dzieci uwielbiają kiedy pani Paulina dotyka je swoimi sprawnymi i wytrzymałymi dłońmi, pomagając im osiągnąć stan ukojenia i rozluźnienia. Sama paulina jest specjalistką w swojej dziedzinie, kończy studia I stopnia w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii na kierunku fizjoterapia. Swoją prace wykonuje z pasją, gdyż lubi pomagać ludziom, z którymi z łatwością nawiązuje dobry kontakt. Dzięki swojej wiedzy i manualnym zdolnościom pomaga dzieciom usunąć nękające je dolegliwości.

W wolnym czasie uprawia gimnastykę sportową, gdzie może popracować nad kondycją. To bardzo ważne w jej zawodzie aby dbać o sprawność fizyczną, ponieważ zabiegi masażu niejednokrotnie wymagają dużej siły fizycznej.


Prowadzi zajęcia z masażu klasycznego i leczniczego.

[vc_row][vc_column width="1/1"]

Obsługa

Barbara Kurczych

Kucharka

wkrótce pojawią się tutaj informacje.


Obsługa kuchni w siedzibie Przedszkola na 5 Lipca 1.

Damian Kosowski

sprzątacz

Niedługo pojawią się tutaj informacje.


Pracuje jako sprzątacz.

Wioleta Mikitów

Kucharka

Kucharka z powołania i dużym talentem kulinarnym, podchodzi do gotowania z prawdziwą pasją. Ukończyła Wydział Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność Promocja zdrowia,  następnie uzyskała tytuł kucharza czeladnika. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Przez wiele lat pracowała jako kucharka zarówno we własnej gastronomii, jak i w  placówkach żywienia zbiorowego. Jej specjalność to pierogi, przy lepieniu których, jak sama mawia, relaksuje się. Ale dzieci uwielbiają również jej zupę szpinakową i kotleciki. Przygotowuje posiłki przystosowane do indywidualnych potrzeb dzieci oraz dba o wybór składników najlepszej jakości.


Przygotowuje dietetyczne posiłki dla naszych dzieci.

Sylwia Kozak-Taborska

administracja-biuro

Wykształcenie: Politologia i nauki społeczne specj. doradztwo psychospołeczne – licencjat;
Socjologia specj. doradztwo psychospołeczne – magister;
Socjoterapia - zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży – podyplomowe;
Zarządzanie zasobami ludzkimi – studium; Pedagogika – podyplomowe.
Kursy: Menadżer szkoleń; Specjalista ds. kadr i płac.
Szkolenia i treningi: triki socjotechniki, programowanie neurolingwistyczne, praca i komunikacja interpersonalna, profesjonalna obsługa klienta, praca zespołowa, budowanie zespołu w firmie, efektywna komunikacja w firmie, system ocen pracowniczych, strategia firmy a zarządzanie wiekiem, zarządzanie różnorodnością, dobrowolność stosunku pracy, prawo do wypoczynku a zarządzanie zasobami ludzkimi, nauczanie poprzez metody i projekty, dysleksja rozwojowa, praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, praca nauczyciela z ofiarami i sprawcami przemocy-diagnoza i interwencja, rozwój osobisty, asertywność, twórczość, negocjacje  i inne…., konferencja nt autyzmu.
Wcześniejsze zatrudnienie: HR manager, koordynator ds. szkoleń, specjalista ds. zarzadzania zasobami ludzkimi kierownik oddziału  APT, trener, doradca zawodowy, szkoleniowiec, socjoterapeuta, , nauczyciel akademicki.


Zajmuje się obsługą sprawami administracyjno-biurowymi.

Nasz zespół

Updated on 2018-04-17T13:56:02+00:00, by bartoszmatenko.