Cuda podwodnego świata

W podwodnej krainie różnie kryją się stworki.
Rozpoznawanie i nazywanie przez dzieci zwierzat żyjących pod wodą.