Zajęcia z dogoterapii prowadzi wykwalifikowany trener ze Stowarzyszenia „Po To Jestem”, które specjalizuje się w trzech głównych gałęziach dogoterapii zwanej również kynoterapią, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez międzynarodowe instytucje ustalające standardy pracy terapii z udziałem zwierząt – Delta Society oraz Assistance Dogs Europe.

  1. Wspieranie rozwoju i niesienie radości poprzez kontakt z wyszkolonym psem (AAA) – Animal Assisted Activities;
  2. Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych poprzez kontakt z wyszkolonym i certyfikowanym psem terapeutycznym (AAT) – Animal Assisted Therapy;
  3. Wspieranie procesu nauczania poprzez, przełamywanie oporów dzięki wzbudzaniu wewnętrznej motywacji i bezwarunkowej akceptacji (AAE) – Animal Assisted Education).

Kilkuletnie doświadczenie w pracy z autystami, pozwala nam wykorzystywać kontakt z psem do przełamywania barier w komunikacji i oporu wobec zwierząt. Uczestnicy zajęć mogą przyzwyczaić się do kontaktu z psem, wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjnych, takich jak pojenie, karmienie i czesanie. Ponadto, dzieci i młodzież uczą się komunikować z psem za pomocą komend słownych i wzrokowych, co zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa, ponieważ nieprzewidywalny dotychczas pies staje się kompanem wspólnych gier i zabaw.

Galeria Przedszkola Złoty Dzwoneczek – Dogoterapia

Updated on 2019-10-24T11:47:06+01:00, by Maria Podeszewska.