Nabór do Przedszkola Specjalnego Dzwoneczek w Szczecinie

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA JEST WYSŁANIE WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
(kliknij tutaj aby pobrać wniosek) mailem na adres ;

logoterapeuta.mp.@gmail.com

Nabór

Sieć przedszkoli terapeutycznych: Dzwoneczek - Srebrny Dzwoneczek - Złoty Dzwoneczek to wyjątkowe miejsca w Szczecinie. Specjalistyczny charakter placówek wyznacza odpowiednie postępowanie edukacyjne i wychowawcze.

Kadra zatrudniona w sieci przedszkoli Dzwoneczek to wyjątkowe osoby. Nie tylko kompetentne i doświadczone ale kreatywne wrażliwe i odpowiedzialne. Uczestniczą w szkoleniach, konferencjach ale same również prowadzą warsztaty dla rodziców i rodzeństwa. Organizują imprezy i kampanie społeczne na rzecz dzieci z afazja, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Dbają o specjalne potrzeby podopiecznych i dlatego aktywnie działają w środowisku lokalnym. Organizują cotygodniowe spacery tematyczne i wyjścia do instytucji: biblioteki, teatru, sklepów, na pocztę, do muzeum, pracowni ceramicznej, parku i do wielu zaprzyjaźnionych placówek-innych przedszkoli.

U nas dzieci się nie nudzą. Bo planujemy i organizujemy wycieczki, konkursy, występy, zawody, projekty angażujące poszczególne grupy . Uczymy odkrywać mocne strony, ekscytować się własnymi sukcesami ale też akceptować porażki żeby w przyszłości dzieci potrafiły współpracować w grupie bez konfliktów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty – modelu pracy i terapii dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego bądź opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju, które realizujemy na terenie naszych placówek.

Ważne informacje o naborze

Nabór do naszego przedszkolaSzczecinie trwa przez cały rok - po wcześniejszym umówieniu się i rozmowie rodzica z dyrektorem. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z trudnościami i opóźnieniami rozwoju, wymagające wsparcia terapeutycznego. Szczególnie w zakresie opóźnionego rozwoju mowy i komunikacji, dzieci z afazją i autyzmem, niedosłuchem, zaburzeniami wzroku lub dzieci nadwrażliwe emocjonalnie mające trudności adaptacyjne w licznych grupach w przedszkolach publicznych.

Przyjmujemy także dzieci od 2,5 roku, jeżeli wydane zostało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub jeżeli rodzic posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju (WWR).

Placówka działa przez cały rok z wyjątkiem dni wolnych ustawowo. Jeśli Dyrektor ogłosi dni wolne ze względu na prace porządkowo-dezynfekcyjne, są one wcześniej uzgadniane z rodzicami, a dzieci uczęszczają do innych naszych placówek, pełniących dyżur opiekuńczo-wychowawczy. Co istotne, żadne dziecko nie pozostaje bez opieki przedszkolnej, jeżeli rodzic nie może zapewnić mu opieki domowej.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub do bezpośrednich odwiedzin jednej z naszych placówek. Mogą też Państwo wypełnić formularz – na pewno oddzwonimy i zaproponujemy najlepszą pomoc w rozwoju Państwa dziecka.

Nabór

Updated on 2021-03-09T09:40:40+01:00, by Maciej.