Dyrekcja

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


Prowadzi zajęcia z logorytmiki i terapii mowy. W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Bartosz Mateńko

Manager

Magister sztuki, filolog polski, animator kultury, manager oświaty oraz doradca zawodowy. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tym zakresie. Interesuje się coachingiem, inspirowaniem do działania, biegami OCR oraz fotografią i video. Prowadził w TPD Koło "Iskierka" w Szczecinie warsztaty fotograficzne dla dzieci z zespołem DOWNA.


Zajmuje się promocją Przedszkola, pozyskiwaniem funduszy, współpracą z partnerami strategicznymi, wprowadza i nadzoruje projekty rozwoju (Project Manager).

Nauczyciele

Grupa Niebieska

Natalia Czurpalewicz

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
wczesne wspomaganie rozwoju - podyplomowe; edukację i terapię osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Dodatkowe wykształcenie: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej - szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie.


Nauczyciel Grupy Niebieskiej, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Daria Brudnicka

Pomoc nauczyciela

Daria jest Animatorką dziecięcą, ukończyła kursy: Asystentka nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD ) z elementami pedagogiki specjalnej i Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej, Zachowania trudne u dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, Pierwsza pomoc przedmedyczna, Co nam mówią rysunki przedszkolaka oraz Studium medyczne - kierunek asystentka stomatologiczna.


Pomoc nauczyciela w Grupie Niebieskiej.

Grupa Czerwona

Małgorzata Leśniak

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogika specj. pedagogika pracy z coachingiem zawodowym;
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Szkolenia: Zabawy ruchowe z dziećmi w przedszkolu;
Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
Przyrodnicze eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępne;
Spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.

.


Nauczyciel Grupy Czerwonej, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Marta Kowalczyk

Pomoc nauczyciela

Marta jest asystentką nauczyciela przedszkola.
Ukończyła także liczne kursy: Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży ( Autyzm i /ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej, Asystentka nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo wychowawczej, Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii, geloterapii, Zabawy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Opiekunka dziecięca z podstawami oligofrenopedagogiki i pierwszej pomocy, Pedagogika specjalna z elementami terapii poznawczo-behawioralnej, Motoryka mała z elementami terapii ręki, Wspieranie rozwoju dziecka z wykorzystaniem elementów ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Zabawy dywanowe w żłobku i przedszkolu, Zabawy na pobudzenie każdego zmysłu, Zabawy muzyczne z wykorzystaniem metody Carla Orffa, Rozwój dziecka od 4 do 7 r.ż. z uwzględnieniem pojawiających się nieprawidłowości i zaburzeń, Profilaktyka zaburzeń SI, Autyzm - praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem.


 Pomoc nauczyciela w Grupie Czerwonej.

Grupa Zielona

Adrianna Pawlik

Pomoc nauczyciela

Skończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Szczecińskiem - licencjat.
Aktualnie jest na II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Ukończyła także szkolenie "Wykorzystanie Programów Aktywności Knillów w pracy z dzieckiem"


Pomoc nauczyciela w Grupie Zielonej.

Grupa Biała

Ewa Kalińska

Pomoc nauczyciela

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w przedszkolach masowych.
W naszym przedszkolu pracuje jako pomoc nauczyciela.


Pomoc nauczyciela w Grupie Białej

Agata Bodnar

Nauczyciel

Stopień nauczyciela kontraktowego
Ukończyła pedagogikę specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne - podyplomowe;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
Integrację sensoryczną - podyplomowe.
Dodatkowe wykształcenie - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie;
terapia integracji sensorycznej - dwustopniowe szkolenie;
Autyzm bez przemocy - szkolenie;
Metoda Ruchu Rozwijającego - szkolenie;
Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie.

.


Nauczyciel Grupy Białej.

Specjaliści
obsługujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


Prowadzi zajęcia z logorytmiki i terapii mowy. W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Marta Kołłątaj-Szymańska

Muzykoterapeuta

Stopień nauczyciela mianowanego.

Wykształcenie: absolwentka WSH TWP w Szczecinie na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
oraz magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ponadto absolwentka Akademii Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza we Wrocławiu na kierunku Muzykoterapia.

Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki oraz liczne międzynarodowe warsztaty muzykoterapeutyczne i muzyczne.

Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne w grupie żółtej i cytrynowej


Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne

Łukasz Mateńko

Pomoc nauczyciela

Animator Kultury , Terapeuta Zajęciowy i Fotograf. W przedszkolu zajmuje się dokumentacją fotograficzną i filmową.


Fotografuje i filmuje zajęcia i występy, prowadzi też zajęcia z Terapii zajęciowej

Wojciech Król

Muzykoterapeuta, Nauczyciel

Stopień nauczyciela mianowanego. Wykształcenie: absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, wychowanie muzyczne, sekcja B - magister.
Ponadto: Szkolenia Metody i techniki muzykoterapii, Świat muzyką malowany.
Konferencja Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze.
Ponadto kurs dla rodziców dzieci z MPD w B.B.I.C w Bridgwater i Instytucie "Daj Szansę" w Toruniu.


Nauczyciel, Muzykoterapeuta - prowadzi zajęcia muzyczne.

Joanna Walczak

Psycholog
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykształcenie uzupełniła przygotowaniem pedagogicznym, pozwalającym na podjęcie pracy psychologa w placówkach oświatowych. Ukończyła roczne studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii klinicznej (WSH TWP Szczecin). Posiada uprawnienia do prowadzenia mediacji.

Prowadzi wsparcie psychologiczne rodzica , opiniuje i  diagnozuje dzieci.

Wodne Królestwo

Zajęcia na basenie

Specjaliści pracujący na basenie Wodne Królestwo prowadzą zajęcia z pływania najnowocześniejszymi metodami z wielką troską o wszechstronny rozwój dzieci, kształtując zamiłowanie do aktywności ruchowej i rozbudzając w dzieciach talenty.

Prowadzi zajęcia na basenie

Martyna Goćwińska

Pomoc nauczyciela, Psycholog
Informacje wkrótce.

Pomoc nauczyciela, psycholog.

Specjaliści
obsługujący wczesne wspomaganie rozwoju

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek współpracuje z Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno-Szkoleniową Terapii Mowy PIKTOGRAMY, która zapewnia usługi poniższych specjalistów.

Anna Baczyńska

Pomoc nauczyciela

Jest w trakcie studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym - kierunek wzornictwo.


informacje niebawem

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat;
Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


Nauczyciel Grupy A, prowadzi też Biofeedback

Monika Kowalczyk

Psycholog
informacje wkrótce

Prowadzi wsparcie psychologiczne rodzica , opiniuje i diagnozuje dzieci

Małgorzata Leśniak

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogika specj. pedagogika pracy z coachingiem zawodowym;
edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Szkolenia: Zabawy ruchowe z dziećmi w przedszkolu;
Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną;
Przyrodnicze eksperymenty w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępne;
Spektrum zaburzeń autystycznych u dzieci;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.

.


Nauczyciel Grupy Czerwonej, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Natalia Czurpalewicz

Nauczyciel

Ukończyła pedagogikę specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
wczesne wspomaganie rozwoju - podyplomowe; edukację i terapię osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Dodatkowe wykształcenie: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej - szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie.


Nauczyciel Grupy Niebieskiej, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Agata Bodnar

Nauczyciel

Stopień nauczyciela kontraktowego
Ukończyła pedagogikę specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne - podyplomowe;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
Integrację sensoryczną - podyplomowe.
Dodatkowe wykształcenie - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie;
terapia integracji sensorycznej - dwustopniowe szkolenie;
Autyzm bez przemocy - szkolenie;
Metoda Ruchu Rozwijającego - szkolenie;
Wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu - szkolenie.

.


Nauczyciel Grupy Białej.

Administracja

Joanna Kmetyk

administracja-biuro

Tel: 733-070-841

biuro@specjalneprzedszkole.pl.


 Koordynator -  kadry i administracja

Anna Baczyńska

Pomoc nauczyciela

Jest w trakcie studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym - kierunek wzornictwo.


informacje niebawem

Obsługa Techniczna

Sławomir Mateńko

konserwator

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Przedszkolu zajmuje się konserwacją

Łukasz Mateńko

Pomoc nauczyciela

Animator Kultury , Terapeuta Zajęciowy i Fotograf. W przedszkolu zajmuje się dokumentacją fotograficzną i filmową.


Fotografuje i filmuje zajęcia i występy, prowadzi też zajęcia z Terapii zajęciowej

Barbara Kurczych

Kucharka

wkrótce pojawią się tutaj informacje.


Obsługa kuchni w Dzwoneczku.

Nasz zespół

Updated on 2022-06-06T13:12:06+01:00, by bartoszmatenko.