Marta Kołłątaj-Szymańska

Stopień nauczyciela mianowanego. Wykształcenie: absolwentka WSH TWP w Szczecinie na kierunku Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Ponadto absolwentka Akademii Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza we Wrocławiu na kierunku Muzykoterapia. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu…

Anastazja Radkiewicz

Anastazja ukończyła następujące kierunki: Szkoła Artystyczna W Odessie im. Grekowa – specjalizacja malarz, ścieżka nauczycielska. Odessa Akademia budownictwa i architektury – specjalista w dziedzinie sztuk pięknych, ODS – specjalizacja – artysta ikon. Ponadto ukończyła następujące kursy: Kurs malarstwa ściennego i…

Wiktoria Rafińska

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika rewalidacyjna – magister; Ponadto: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podyplomowe. Dodatkowo Szkolenia: Autyzm-od nauki do praktyki, Metodyka nauczania dzieci i młodzieży, Metoda doświadczania świata w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży…

Aleksandra Ostrowicka

Pani Ola, życzliwie nastawiona do ludzi osoba, z wykształcenia jest magistrem socjologii, ale życie poświęciła pedagogice. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu:  Pedagogika ogólna i szkolna – przygotowanie pedagogiczne; Edukacja przedszkolna i szkolna oraz Logopedia i Glottodydaktyka. Skończyła też Neurologopedię i…

1 2 3 4 5