Adrianna Pawlik

Skończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Szczecińskiem – licencjat. Aktualnie jest na II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła także szkolenie „Wykorzystanie…

Marta Kowalczyk

Marta jest asystentką nauczyciela przedszkola. Ukończyła także liczne kursy: Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży ( Autyzm i /ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej, Asystentka nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo wychowawczej, Metodyka…

Wojciech Król

Stopień nauczyciela mianowanego. Wykształcenie: absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, wychowanie muzyczne, sekcja B – magister. Ponadto: Szkolenia Metody i techniki muzykoterapii, Świat muzyką malowany. Konferencja Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze. Ponadto kurs dla rodziców dzieci…

Hubert Łacwik

Nauczyciel Wychowania Fizycznego. Absolwent Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w Szczecinie z tytułem magistra. Dodatkowo ukończył studia fizjoterapii w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie z tytułem licencjat oraz Społeczną Akademię Nauk w Kołobrzegu z tytułem magistra. Ponadto…

Małgorzata Leśniak

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja wczesnoszkolna – licencjat; pedagogika specj. pedagogika pracy z coachingiem zawodowym; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe. Szkolenia: Zabawy ruchowe z dziećmi w przedszkolu; Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Przyrodnicze eksperymenty…

Karolina Tużnik

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia – licencjat; pedagogika specj. psychopedagogika specjalna z logopedią – magister; Tyflopedagogika – podyplomowe; Edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń – podyplomowe; Szkolenia: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej; AAC-Piktogramy-system znakowo-obrazkowy.…

Natalia Czurpalewicz

Ukończyła pedagogikę specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – licencjat; pedagogikę specj. pedagogika szkolna – magister; edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe; wczesne wspomaganie rozwoju – podyplomowe; edukację i terapię osób z autystycznego spektrum zaburzeń. Dodatkowe wykształcenie: Terapia…

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat; Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska – magister. Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie; AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie. Prowadzi zajęcia  Terapia…

1 2 3 4 5