Współpracujemy z dwiema Niepublicznymi Poradniami Konsultacyjno - Szkoleniowymi:

 • Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno- Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej "Piktogramy".
  ul. Kuśnierska 10, 70-536 Szczecin
  tel. (91) 434-37-06, tel. kom. 501 07 08 47
  www: http://piktogramy.com.pl
  e-mail: logoterapeuta@wp.pl
  Wsparcie w zakresie: terapii mowy i komunikacji alternatywnej (AAC).
  ,
 • II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno- Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej "Piktogramy".
  ul. Panieńska 46/u1, 70-535 Szczecin
  tel. (91) 434-37-06, tel. kom. 501 07 08 47
  www: http://piktogramy.com.pl
  e-mail: logoterapeuta@wp.pl
  Wsparcie w zakresie: terapii mowy i komunikacji alternatywnej (AAC), ponadto
  Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) we wszystkich obszarach rozwojowych,
  zajęcia socjoterapeutyczne, Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i inne.

Poradnie

Updated on 2019-10-25T19:00:18+01:00, by bartoszmatenko.