Bobaty

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Metoda NDT-Bobath została stworzona w latach 40 XXw. przez Bertę i Karla Bobath. Od tego czasu jest stosowana na całym świecie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. W Polsce Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt…

Terapia ręki

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia ciężarów, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy…

Dogoterapia

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Zajęcia z dogoterapii prowadzi wykwalifikowany trener ze Stowarzyszenia „Po To Jestem”, które specjalizuje się w trzech głównych gałęziach dogoterapii zwanej również kynoterapią, zgodnie z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez międzynarodowe instytucje ustalające standardy pracy terapii z udziałem zwierząt –…

Kinezjologia

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Kinezjologia Edukacyjna czyli metoda Dennisona jest stosunkowo nową nauką, która zajmuje się ruchem i jego wpływem na uczenie się, wspiera naturalne zasoby człowieka, wykorzystuje wzajemne zależności rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Powstała w latach 1976-1980 metoda terapii i…

Dieta

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Dzieci to urodzeni kucharze – gotujący z zaangażowaniem i z prawdziwą pasją! Podczas różnego rodzaju zabaw, jak i w kuchni w rodzinnym domu uwielbiają one gotować, piec, wałkować, lepić surowe ciasto, a na koniec z apetytem zjadać to,…

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Umie­jęt­no­ści spo­łeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Osoby o wyso­kich kom­pe­ten­cjach spo­łecz­nych lepiej radzą sobie w związ­kach mał­żeń­skich, nawią­zują trwal­sze przy­jaź­nie i są bar­dziej zado­wo­lone ze swo­jego życia towa­rzy­skiego oraz zawodowego. Prze­ciętne dziecko nabywa umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych poprzez…

Integracja Sensoryczna (SI)

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Terapia integracji sensorycznej ma postać ukierunkowanej zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że tworzy zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności. Cel terapii skoncentrowany jest raczej na poprawie integracji pomiędzy zmysłami…

Metoda Knill'a

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Zajęcia prowadzone metodą M i CH. Knillów „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” obejmują cztery programy oraz Program Wprowadzający i Program Specjalny. Autyzm terapia – Metoda Knill’ówPodstawowym założeniem tej metody jest fakt, iż dotyk dla rozwoju człowieka jest niezwykle…

Metoda Weroniki Sherborne

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe świadomość przestrzeni i działania w niej dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma…

Zajęcia z kreatywności

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo ważna jest nauka poprzez zabawę, dzięki której najmłodsi mogą rozwijać się intelektualnie, manualnie, ruchowo, artystycznie, a także społecznie. Właśnie dlatego stworzyliśmy kreatywne zajęcia dla dzieci w formie warsztatów, które są dedykowane przede wszystkim…

1 2