Arteterapia

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Rysowanie jest dla dzieci czymś naturalnym. Arteterapia wykorzystuje tę i inne formy aktywności artystycznej by wspierać rozwój dziecka i pomagać mu radzić sobie z trudnościami. Na przykład poprzez rysowanie z elementami arteterapii, dzieci mogą wyrazić treści, które trudno…

Trening Johansena

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]To metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena. Stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. Program Johansena posiada szeroki zakres indywidualizacji. Obejmuje różne aspekty…

Psycholog

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Psychoterapia dzieci różni się nieco od psychoterapii osób dorosłych. Również zawiera elementy terapii indywidualnej i grupowej, jednak sesje najczęściej przybierają formę zabawy lub aktywności fizycznej, np. rysowanie, śpiewanie, budowanie, odgrywanie ról poprzez zabawki. Podczas psychoterapii dzieci szczególnie ważna jest pomoc rodziców.…

Muzykoterapia

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Muzykoterapia stanowi najstarszą i najbardziej rozwiniętą formę terapii przez sztukę, a związek między muzyką i medycyną sięga początków historii ludzkości. To specyficzny język, rodzący się z osobistych wzruszeń i zaspokajający potrzebę przeżyć estetycznych. Pozwala na większą swobodę w wyrażaniu własnych…

Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR)

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wyspecjalizowane działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów jego nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. Jest to także prowadzenie…

Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna AAC

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.…

Logopeda

[vc_row][vc_column width=”2/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][wm_text_block]Mowa jest w naszym życiu niezbędnym elementem, a problemy z mową powodują szereg problemów w komunikacji, co ma niebagatelne znaczenie dla naszego funkcjonowania w społeczeństwie – od grupy przedszkolnej i klasy w szkole w przypadku dzieci, po grupę…

1 2