P. P. ZŁOTY DZWONECZEK przy ul. Krakowskiej 38a otwarty jest w godzinach 6:30-16:30

Znajduje się w najładniejszej dzielnicy Szczecina na Gumiencach przy ulicy Krakowskiej 38a w pobliżu Uniwersytetu Szczecińskiego-Wydziału Humanistycznego z którym współpracujemy. Przedszkole mieści się w osobnym, jednorodzinnym budynku dostosowanym do potrzeb dzieci. Przed budynkiem znajduje się parking należący do Przedszkola ułatwiający dojazd samochodem. Budynek Przedszkola otoczony jest placem zabaw i terenem na którym zorganizowany jest ogródek sensoryczny. Punkt jest czynny od 6.30 do 16.30.

Punkt Przedszkolny Złoty Dzwoneczek jest bezpłatną placówką terapeutyczną. Oferta edukacyjno-wychowawcza skierowana jest do dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Szczególnie tych dzieci, które mają trudności w komunikacji językowej: z diagnozą zaburzeń motorycznych mowy- afazji, opóźnionego rozwoju mowy, autyzmu. Nowoczesna aranżacja przestrzeni edukacyjnej sprzyja codziennym zajęciom terapeutycznym. Przestronne sale są doskonale wyposażone w sprzęt do integracji sensorycznej, zajęć sensoplastyki i kreatywności artystycznej. W każdej Sali znajduje się bogate instrumentarium muzyczne nie tylko perkusyjne bo zajęcia rytmiczno-muzyczne odbywają się codziennie. Prowadzą je nauczyciele-specjaliści.

Dzieci przebywają w dwóch Grupach: Cytrynowej i Żółtej zróżnicowanych wiekowo . W zależności od wieku dzieci realizują one nieco odmienny harmonogram dzienny i tygodniowy dostosowany do ich potrzeb i możliwości wiekowych. Dzieci młodsze z Grupy Cytrynowej odpoczywają przy muzyce lub śpią. Dzieci starsze z Grupy Żółtej prowadzą rozgrywki w grach planszowych lub grach sportowych na pobliskim boisku „Orlik”.

TERAPIE i INNE FORMY WSPARCIA ROZWOJU

Punk Przedszkolny Złoty Dzwoneczek jest placówką specjalistyczną to znaczy, że zapewnia pełną indywidualną opiekę i czas każdemu dziecku. Warunkiem pobytu dziecka w Placówce jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Po zapoznaniu się z profilem funkcjonowania dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET, który zawiera cele edukacyjne i sposoby ich realizacji oraz formy pomocy. Są to różnorodne terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.

Zespół specjalistów w porozumieniu z rodzicami decyduje o rodzaju zajęć jakie będą realizowane: indywidualne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i ruchowe, które wynikają z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR - którą rodzice otrzymują z Poradni Psychologicznej. Dzieci uczestniczą ponad to w zajęciach rewalidacyjnych, psychologicznych i pedagogicznych. Zalecenia do realizacji określonych treści programowych i terapeutycznych znajdują się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizujemy również zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz inne wspierające zainteresowania i pasje dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty w zakładce terapia.

GALERIA

Dokumentujemy proces rozwoju dzieci. Chcemy żeby Rodzice byli dobrze informowani o tym co robimy. Fotografujemy różnorodne sytuacje codzienne bo wykorzystujemy również zdjęcia w edukacji. Każde dziecko ma swój zeszyt do komunikacji i edukacji. W nim dzieci otrzymują materiał do opracowania językowego. Uczą się nazw swojej garderoby lub potraw, które jedzą. Zdjęcia wprowadzają dzieci w świat języka. W galerii pokazujemy zdjęcia z zajęć w grupach oraz fotografie, które robimy podczas wyjść i spacerów oraz zajęć na basenie, na kortach tenisowych czy w bibliotece w Książnicy Pomorskiej. Rodzice mają indywidualny dostęp do naszych folderów grupowych w multibibliotece w przedszkolu. Każda grupa posiada własny laptop i ipod do pracy. Filmy, które dzieci same robią wykorzystywane są podczas bieżącej pracy w grupach.

KUCHNIA

Ilość posiłków jest dostosowana do czasu pobytu dzieci w przedszkolu. Śniadanie dzieci jedzą o 8.30. Obiad jest podzielony na dwie części; drugie danie o godzinie 12.00 a zupę o 14.00. Podwieczorek wydajemy o 15.00. Jeżeli dziecko nie korzysta z naszego cateringu to rodzic może przynosić swoje posiłki. Jeżeli dziecko jest na specjalnej diecie ustalamy z Rodzicami podział naszych zobowiązań żywieniowych; część posiłków jest przygotowywanych w przedszkolu część zapewniają Rodzice. Dowolność form żywienia jest indywidualnie dostosowana. Korzystamy z bardzo dobrej kuchni w Akademii Kulinarnej. Wprowadzamy różne zmiany w jadłospisie a każda nasza uwaga jest respektowana przez kucharzy. Dzieci mają dostęp do wody przez cały czas pobytu w przedszkolu.

Przedszkole Złoty Dzwoneczek

Updated on 2021-03-10T15:21:26+01:00, by Maria Podeszewska.