Dyrekcja

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Bartosz Mateńko

Manager

Magister sztuki, filolog polski, animator kultury, manager oświaty oraz doradca zawodowy. Prowadzi warsztaty i szkolenia w tym zakresie. Interesuje się coachingiem, inspirowaniem do działania, biegami OCR oraz fotografią i video. Prowadził w TPD Koło "Iskierka" w Szczecinie warsztaty fotograficzne dla dzieci z zespołem DOWNA.


Zajmuje się promocją Przedszkola, pozyskiwaniem funduszy, współpracą z partnerami strategicznymi, wprowadza i nadzoruje projekty rozwoju (Project Manager).

Nauczyciele

Grupa A

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat;
Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


Nauczyciel Grupy A, prowadzi też Biofeedback

Samanta Kaleta

Pomoc nauczyciela

Informacje niebawem.


Pomoc Nauczyciela w Grupie A.

Grupa B

Wiktoria Rafińska

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika rewalidacyjna - magister;
Ponadto: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podyplomowe.
Dodatkowo Szkolenia: Autyzm-od nauki do praktyki, Metodyka nauczania dzieci i młodzieży,
Metoda doświadczania świata w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo,
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem, Język muzyki  dla osób ze świata autyzmu,
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej, Autyzm bez przemocy,
Metoda Ruchu Rozwijającego Wg V. Sherborne.


Nauczyciel Grupy B, prowadzi też zajęcia w ramach WWR.

Agata Cichocka

Pomoc nauczyciela
informacje wkrótce

Pomoc nauczyciela starszych dzieci w Grupie Cytrynowej.

Grupa C

Adrianna Burcza

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specjalna specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - licencjat.
Pedagogikę specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - magister.
Ponadto studia podyplomowe: Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Asperger - podyplomowe.
Jak również szkolenia i kursy: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Praca z dziećmi metodą Marianny Knill i Christiphera Knilla,
System językowo-migowy (kurs podstawowy), Autyzm i niepełnosprawność intelektualna intelektualna i Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole.


Nauczyciel Grupy C, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Marta Grynkiewicz

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - licencjat,
pedagogika specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna - magister.
Ponadto: Edukacja i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe.
Dodatkowo szkolenia: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.


Nauczyciel Grupy C.

Anastazja Radkiewicz

Pomoc nauczyciela

Anastazja ukończyła następujące kierunki: Szkoła Artystyczna W Odessie im. Grekowa - specjalizacja malarz, scieżka nauczycielska,
Odessa Akademia budownictwa i architektury - specjalista w dziedzinie sztuk pięknych, ODS - specjalizacja - artysta ikon, Kurs malarstwa ściennego i mozaiki, Kurs Dziecięcej psychologii W Odessie, Kurs z "Psychologicznego bezpieczeństwa dziecka",
Kurs pierwszej pomocy "Pediatric trauma life support", Kursy "Art terapia w pracy z dziećmi".


Pomoc nauczyciela w Grupie B.

Specjaliści

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek współpracuje z Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno-Szkoleniową Terapii Mowy PIKTOGRAMY, która zapewnia usługi poniższych specjalistów.

Lucyna Wittbrodt

Integracja Sensoryczna

Absolwentka studiów magisterskich Collegium Medicum w Bydgoszczy, fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, NDT -Bobath Baby, certyfikowany terapeuta Integracji sensorycznej,  terapeuta czaszkowo –krzyżowy,  terapeuta metody  Masgutowej – ukończony kurs terapii taktylnej , integracji odruchów dynamicznych i posturalnych, instruktor masażu Shantali, ukończony kurs kinesiotapingu oraz pracy z tworzywami do ortezowania ORFIT.

Prowadzi zajęcia w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka w Szczecinie i Goleniowie,  jest właścicielem gabinetu fizjoterapii dziecięcej Baby –Tree w Goleniowie.

Słabością Lucy są psy Brera i Targa (labradory) które czasem używa do celów terapeutycznych…:-)


Prowadzi zajęcia fizjoterapii i integracji sensorycznej SI.

Maria Podeszewska-Mateńko

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Przedszkolu zajmuje się terapią mowy, logopedią i treningiem komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne


Aleksandra Ostrowicka

Logopeda

Pani Ola, życzliwie nastawiona do ludzi osoba, z wykształcenia jest magistrem socjologii, ale życie poświęciła pedagogice. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu:  Pedagogika ogólna i szkolna – przygotowanie pedagogiczne; Edukacja przedszkolna i szkolna oraz Logopedia i Glottodydaktyka. Skończyła też Neurologopedię i jest Terapeutką Integracji Sensorycznej. Cały czas dokształca się kończąc kolejne kursy i szkolenia z Glottodydaktyki i Logopedii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy logopedycznej.  Pracuje od kilku lat w Polskim Związku Głuchych w poradni logopedycznej prowadząc zajęcia z rehabilitacji mowy. Jest też zatrudniona jako logopeda w Niepublicznej Poradni Konsultacyjno-Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”. Bierze też udział w projektach pracując na rzecz osób niepełnosprawnych i jako logopeda, m.in. w projekcie „Mówiąc językiem znaków z uśmiechem”.

Prywatnie lubi jeździć na rowerze, uwielbia wędrówki po górach, a w chwilach wolnych słucha muzykę Jazzową.


Prowadzi zajęcia z terapii mowy i komunikacji AAC oraz logopedii

Jakub Piekarski

Psycholog

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Kursant Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz SWPS Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Prowadzi wsparcie psychologiczne rodzica , opiniuje i diagnozuje dzieci, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Joanna Śniada

Terapeuta SI

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, fizjoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

W swojej pracy kieruje się zasadą: terapia powinna być dla dziecka zabawą oraz powinna wzbudzać w nim same pozytywne emocje.
Prowadzi zajęcia w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka..


Prowadzi Zajęcia z Integracji Sensorycznej w ramach WWR.


Oskar Chmioła

Kreatywność

Jednym słowem Oskar jest magikiem... otwiera, zamyka, znika, pokazuje, zapala żarówkę i gra na trąbce, udaje kreskę i plastelinę. Po ukończeniu Warszawskiej Akademii Sztuki zaczął prowadzić w naszym Przedszkolu zajęcia z kreatywności. Podczas zajęć pokazuje dzieciom czym jest kreatywne myślenie i jak ćwiczyć abstrakcyjne myślenie.

Wykształcenie: Sztuka Nowych Mediów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie specj. fotografia - licencjat, studia na kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną - magister.
Ponadto: Przygotowanie pedagogiczne oraz Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń - podyplomowe;
Dodatkowo szkolenia: AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy, Trening Umiejętności Społecznych, Choreoterapia - terapia tańcem i ruchem, Jak czytać rysunki dzieci.


Prowadzi zajęcia z kreatywności i zajęcia gimnastyczne.

Wojciech Król

Muzykoterapeuta, Nauczyciel

Stopień nauczyciela mianowanego. Wykształcenie: absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, wychowanie muzyczne, sekcja B - magister.
Ponadto: Szkolenia Metody i techniki muzykoterapii, Świat muzyką malowany.
Konferencja Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela muzyki, plastyki i wiedzy o kulturze.
Ponadto kurs dla rodziców dzieci z MPD w B.B.I.C w Bridgwater i Instytucie "Daj Szansę" w Toruniu.


Muzykoterapeuta - prowadzi zajęcia muzyczne.


Adrianna Burcza

Nauczyciel

Wykształcenie: Pedagogika specjalna specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - licencjat.
Pedagogikę specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - magister.
Ponadto studia podyplomowe: Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju osób z autyzmem i zespołem Asperger - podyplomowe.
Jak również szkolenia i kursy: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Praca z dziećmi metodą Marianny Knill i Christiphera Knilla,
System językowo-migowy (kurs podstawowy), Autyzm i niepełnosprawność intelektualna intelektualna i Dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole.


Nauczyciel Grupy C, prowadzi też zajęcia w ramach WWR

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Nauczyciel

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat;
Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


Nauczyciel Grupy A, prowadzi też Biofeedback

Anna Gajda-Chudecka

Dogoterapeuta

Posiada wykształcenie wyższe filozoficzne, ale jako że kocha zwierzęta, a pieski w szczególności, zrobiła kurs z Dogoterapii. Od tej pory pracuje z pieskami prowadząc zajęcia Dogoterapii kilkanaście już lat. Jest więc specjalistą w tej dziedzinie i równocześnie przewodnikiem psa wizytującego. Jej wiedza i kwalifikacje pozwalają na samodzielne układanie planów zajęć i ich realizowanie, zapewnia też maksymalny poziom bezpieczeństwa. W przedszkolu Dzwoneczek prowadzi zajęcia dla dzieci z udziałem pieska o dźwięcznym imieniu Sucharek. Dzieci, szczególnie te niepełnosprawne, potrafi zaciekawić pieskiem i zachęcić do zabawy. Wszystkie dzieciaki uwielbiają Sucharka i zawsze chętnie idą na zajęcia. Sama wykonuje swoją pracę z zamiłowaniem i też poświęca dużo czasu na pogłębianie swoich kwalifikacji. Poza zwykłą pracą prowadzi też szkolenia dla psów dzieci, ucząc je posłuszeństwa i psich sportów. Sama posiada dwa psy, z którymi często wyjeżdża w góry na wspinaczki. Zabiera wtedy ze sobą całą swoją rodzinę – trójkę dzieci i męża, i robi to co lubi, czyli wędruje po górach. Poza tym uwielbia czytać beletrystykę.


Prowadzi dogoterapię.


Sławomir Mateńko

nauczyciel muzyki stopień nauczyciel mianowany

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Przedszkolu prowadzi autorskie lekcje gry na instrumentach z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi diagnozę i terapię integracji słuchowej  JIAS-Johansson’a

Łukasz Mateńko

Pomoc nauczyciela

Animator Kultury , Terapeuta Zajęciowy i Fotograf. W przedszkolu zajmuje się dokumentacją fotograficzną i filmową.


Prowadzi zajęcia z Terapii zajęciowej.

Administracja

Joanna Kmetyk

administracja-biuro

Tel: 733-070-841

biuro@specjalneprzedszkole.pl.


 Koordynator -  kadry i administracja

Anna Baczyńska

Pomoc nauczyciela

Jest w trakcie studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym kierunek wzornictwo.


informacje niebawem

Obsługa Techniczna

Sławomir Mateńko

nauczyciel muzyki stopień nauczyciel mianowany

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Przedszkolu prowadzi autorskie lekcje gry na instrumentach z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi diagnozę i terapię integracji słuchowej  JIAS-Johansson’a

Łukasz Mateńko

Pomoc nauczyciela

Animator Kultury , Terapeuta Zajęciowy i Fotograf. W przedszkolu zajmuje się dokumentacją fotograficzną i filmową.


Prowadzi zajęcia z Terapii zajęciowej.

Damian Kosowski

sprzątacz

Niedługo pojawią się tutaj informacje.


Pracuje jako sprzątacz.

Dorota Bednarczyk

kuchnia

Informacje niebawem.


Obsługa kuchni w Srebrnym Dzwoneczku.

Kadra Srebrny

Updated on 2021-01-11T09:28:32+01:00, by Oskar Chmiola.