P. P. DZWONECZEK przy ul. 5 Lipca 1 otwarty jest w godzinach 7:00-15:30

Znajduje się w centrum Szczecina przy placu Szarych Szeregów na ulicy 5 Lipca 1, w dostosowanym do potrzeb dzieci samodzielnym budynku z ogrodem, terenem na którym zorganizowany jest plac zabaw i ogródek sensoryczny. Sąsiadujemy ze Szkołą Muzyczną Yamaha w której odbywają się również zajęcia dla naszych przedszkolaków. Organizujemy wspólne koncerty i uczestniczymy we wspólnych imprezach i wydarzeniach. Dokumentujemy każde najmniejsze publiczne osiągnięcia naszych podopiecznych. Punkt jest czynny od 7.00 do 17.00.

 

 

Punkt Przedszkolny Dzwoneczek jest bezpłatną placówką terapeutyczną. Oferta edukacyjno- wychowawcza skierowana jest do dzieci wymagających wsparcia w rozwoju. Szczególnie tych dzieci, które mają trudności w komunikacji językowej: z diagnozą afazji, opóźnionego rozwoju mowy lub autyzmu. Często potencjał intelektualny dzieci ograniczają bariery językowe. Dlatego pracujemy codziennie nad poprawą umiejętności sensorycznych, które warunkują nabywanie przez dzieci kompetencji językowych i komunikacyjnych . Dzieci przebywają w czterech grupach zróżnicowanych wiekowo. W każdej grupie przebywa od czworga do siedmiorga dzieci. W zależności od wieku dzieci realizują one nieco odmienny harmonogram dzienny i tygodniowy dostosowany do ich możliwości wiekowych.

Terapie

Placówka zatrudnia nauczycieli-specjalistów. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET, który zawiera cele edukacyjne i sposoby ich realizacji oraz formy pomocy. Są to różnorodne terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe. Każde dziecko ma wprowadzone indywidualne zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i ruchowe, które wynikają z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju WWR - którą rodzice otrzymują z Poradni Psychologicznej. Dzieci uczestniczą ponad to w zajęciach rewalidacyjnych. Zalecenia do realizacji określonych treści programowych i terapeutycznych znajdują się w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizujemy również zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz inne wspierające zainteresowania i pasje dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z całością naszej oferty w zakładce terapia.

 

Galeria

Dokumentujemy proces rozwoju dzieci. Chcemy żeby rodzice byli dobrze informowani o tym co robimy. Fotografujemy różnorodne sytuacje codzienne bo wykorzystujemy również zdjęcia w edukacji. Każde dziecko ma swój zeszyt do komunikacji i edukacji. W nim dzieci otrzymują materiał do opracowania językowego. Uczą się nazw swojej garderoby lub potraw, które jedzą. Zdjęcia wprowadzają dzieci w świat języka. W galerii pokazujemy zdjęcia z zajęć w grupach oraz fotografie które robimy podczas wyjść i spacerów oraz zajęć na basenie, na kortach tenisowych czy w bibliotece w Książnicy Pomorskiej. Rodzice mają indywidualny dostęp do naszych folderów grupowych w multibibliotece w przedszkolu. Każda grupa posiada własny laptop i ipad do pracy. Filmy które dzieci same robią wykorzystywane są podczas bieżącej pracy w grupach.

Kuchnia

Ilość posiłków jest dostosowana do czasu pobytu dzieci w przedszkolu. Śniadanie dzieci jedzą o 8.30. Obiad jest podzielony na dwie części; drugie danie o godzinie 12.00 a zupę o 14.00. Podwieczorek wydajemy o 15.00. Jeżeli dziecko nie korzysta z naszego cateringu to rodzic może przynosić swoje posiłki. Jeżeli dziecko jest na specjalnej diecie ustalamy z Rodzicami podział naszych zobowiązań żywieniowych; część posiłków jest przygotowywanych w przedszkolu część zapewniają Rodzice. Dowolność form żywienia jest indywidualnie dostosowana. Korzystamy z bardzo dobrej kuchni w Akademii Kulinarnej. Wprowadzamy różne zmiany w jadłospisie a każda nasza uwaga jest respektowana przez kucharzy. Dzieci mają dostęp do wody przez cały czas pobytu w przedszkolu.

Przedszkole Dzwoneczek

Updated on 2021-03-10T15:22:27+01:00, by Maria Podeszewska.