Witamy na stronie
Sieci Niepublicznych Przedszkoli Dzwoneczek

www.specjalneprzedszkole.pl

logo_dzwoneczkow-zbiorcze-pasek

 

WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA JEST WYSŁANIE "WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO"
(kliknij tutaj aby pobrać formularz wniosku)

mailem
na adres ;

logoterapeuta.mp.@gmail.com

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

DZWONECZEK

ZŁOTY DZWONECZEK

SREBRNY DZWONECZEK

Powinien zawierać oświadczenie rodzica o potrzebie zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w związku w wykonywaną pracą zawodową.
We  wniosku proszę o potwierdzenie informacji o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów dziecka
We wniosku proszę o potwierdzenie zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa podczas: opieki dziecka w przedszkolu-zamieszczona na stronie i bezwzględne jej przestrzeganie.

We wszystkich wątpliwościach prosimy o telefon do dyrektora Marii Podeszewskiej

Tel: 501 07 08 47


PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEKAZYWANIA I ODBIERANIA DZIECI ORAZ

WARUNKÓW POBYTU DZIECI W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH

  • DZWONECZEK
  • ZŁOTY DZWONECZEK
  • SREBRNY DZWONECZEK

W OKRESIE REŻIMU SANITARNEGO ZWIĄZANEGO Z EPIDEMIĄ COVID 19

PROCEDURA obowiązuje od 25 maja 2020 do odwołania

PROCEDURA jest zgodna z wymaganiami GIS (Głównego Inspektora Sanitarnego) i rozporządzeniami MEN, wytycznymi Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

  • Rodzice

Dzieci przyprowadzane przez rodziców są odbierane przez personel przedszkola w
-przedsionku P.P. Dzwoneczek
-przed wejściem do przedszkola P.P. Złoty Dzwoneczek
-na korytarzu przed drzwiami do P.P. Srebrny Dzwoneczek

Po wejściu na teren przedszkola dzieciom jest mierzona temperatura. Jeżeli dziecko nie ma
podwyższonej temperatury dziecko jest przyjmowane do przedszkola. Jeżeli dziecko zdradza
objawy choroby nie może być przyjęte do przedszkola.

Rodzice odbierają ubrane przez personel dzieci z przedszkola o wyznaczonych godzinach.

Rodzice wyposażają dzieci w podpisane bidony z wodą.

Rodzice są proszeni o kontrolę żeby dzieci nie przynosiły żadnych zabawek do przedszkola.

  • Dzieci

Dzieci po wejściu rozbierają się same lub z pomocą i wkładają wierzchnie ubranie do swojej
szafki. Zdejmują obuwie i zmieniają na przedszkolne.

Każde dziecko po rozebraniu jest odprowadzane do łazienki celem umycia rąk mydłem i ciepłą wodą.

Dzieci przebywają w swoich grupach/salach bez przechodzenia do innych sal.

Sale są pozbawione nadmiaru sprzętów , zabawek i innych akcesoriów trudnych do
mycia/zabezpieczenia.

W salach odbywają się zajęcia wychowawczo opiekuńcze i dydaktyczne.

Dzieci przebywające w przedszkolu uczestniczą w zajęciach on-line prowadzonych przez nauczycieli
dla dzieci pozostających w domach.

Dzieci wychodzą na place zabaw należące do przedszkoli gdzie sprzęt jest dezynfekowany.

  • Nauczyciele

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy 25 maja 2020 będzie miał wykonany test na
obecność koronawirusa.

Nauczyciele są zabezpieczeni przed zakażeniem poprzez: indywidualne maseczki, przyłbice i
rękawiczki nitrylowe, oraz zmienne ubranie.

Zajęcia w grupach prowadzone są przez stały personel tak jak do tej pory.

Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są prowadzone według harmonogramu:
terapia mowy, gimnastyka, muzyka, zaj.z psychologiem, arteterapia-kreatywność.

  • Personel niepedagogiczny

Dzieci jak do tej pory będą otrzymywały posiłki z cateringu: Akademia Kulinarna która jest
odpowiedzialna za bezpieczne wyżywienie.

Pomieszczenia przedszkolne są wietrzone co 2 godziny a dzieci w tym czasie przebywają w salach
terapii lub w ogrodzie.

Sprzęt, meble i elementy otoczenia są dezynfekowane parownicami i wycierane systematycznie.
Podłoga jest wycierana na mokro a wykładziny są odpowiednio zabezpieczane.

Dyrektor: Maria Podeszewska

Ponadto kontynuujemy edukację w systemie zdalnym dla pozostałych dzieci poprzez:

Bloga na stronie II Niepublicznej Poradni Konsultacyjno-Szkoleniowej Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej "Piktogramy" ( http://wwrszczecin.pl/aktualnosci/ ) na którym umieszczamy porady i artykuły służące do nauki, dla rodziców i dzieci. Jest to miejsce, w którym nasi nauczyciele i specjaliści regularnie zamieszczają nowe pomoce edukacyjne, pozwalające na kontynuację edukacji w rygorze zdalnego uczenia;

uruchomiliśmy również zakładkę Materiały ( https://specjalneprzedszkole.pl/materialy/ ), z której mogą Państwo pobrać materiały przygotowane przez nasz zespół do pracy w domu;

ponadto zapraszamy na nasz kanał na YouTubehttps://link.do/3PUFP ) gdzie znajdą Państwo filmy tworzone przez nasz zespół;

dodatkowo organizujemy cykliczne spotkania dla rodziców ( https://specjalneprzedszkole.pl/spotkania-zdalne/ ), prowadzone w trybie zdalnym, podczas których informujemy o bieżącej pracy i odpowiadamy na Państwa pytania;

Edukację realizujemy także w formie konsultacji telefonicznych i za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pomiędzy nauczycielami a rodzicami dzieci z poszczególnych grup. 

Tworzymy sieć Punktów Przedszkolnych Dzwoneczek na terenie całego Szczecina:

Są to wyjątkowe placówki specjalnie przystosowane i wyposażone zarówno w najwyższej jakości certyfikowane pomoce dydaktyczne, kreatywne zabawki, profesjonalne instrumenty muzyczne
rozwijające zainteresowania i wspierające rozwój dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru do przedszkola.

Kadra

Zatrudniamy najlepszych nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, asystentów
i pomoce nauczycieli
z wieloletnim stażem, które lubią swoją pracę i są niezwykle zaangażowane. Stale podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Każdy nauczyciel ma dodatkową specjalizację z terapii: integracji sensorycznej, logopedii, tyflopedagogiki, surdologopedii, ologofrenopedagogiki, terapii ręki, muzykoterapii i innych niezbędnych metod wspomagania rozwoju.

 

Model pracy

Wiemy że poczucie bezpieczeństwa i najwyższa jakość kształcenia są niezwykle ważne we wczesnym etapie życia dzieci, dlatego w modelu wychowania przedszkolnego jaki stworzyliśmy dziecko z jego indywidualny rozwój jest centralnym punktem odniesienia dla wszystkich naszych działań. Wspieramy rozwój podopiecznych przedszkola poprzez zabawy uczestniczące ułatwiające komunikację z dzieckiem, diagnozujemy trudności rozwojowe, opiniujemy nasze obserwacje i konsultujemy z rodzicami nasze spostrzeżenia. Ustalamy wspólnie z Rodzicem całościowy model wsparcia oparty na zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych realizowanych w przedszkolu.

Model pracy opieramy na podejściu TEACCH’a skierowanym do dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Budujemy podstawy komunikacji społecznej które warunkują prawidłowy rozwój języka. Niezwykle dbamy o rozwój słownictwa i składni języka. Uczymy dzieci korzystać z informacji graficznych rozmieszczonych w przestrzeni przedszkoli aby w przyszłości umiały odnaleźć się w świecie informatycznym.

Celem naszej pracy jest rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych naszych podopiecznych od których zależy rozwój poznawczy każdego człowieka.

Muzyka jest ważna

To najlepsze przedszkole w Szczecinie gdzie dzieci rozwijają się tak dynamicznie dzięki muzyce. Jest ona realizowana w formie różnorodnych zajęć które odbywają się w naszych przedszkolach CODZIENNIE: śpiewamy , gramy, słuchamy i wspólnie koncertujemy na wielu imprezach międzyprzedszkolnych i zewnętrznych. Zatrudniamy profesjonalnych muzyków z pasją.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Szczecinie

W celu realizacji zajęć specjalistycznych wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacji prowadzimy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem odpowiednie wsparcie indywidualne (zajęcia terapii mowy i terapię pedagogiczną) lub grupowe ( arteterapię, kreatywność, aktywne muzykowanie, zajęcia sensoryczne i naukę pływania na basenie). Dzieci korzystają codziennie ze spacerów poznawczych lub bawią się na świetnie wyposażonym ogródku przedszkolnym. Sprzęt sportowy i sensoryczne elementy przestrzeni dostarczają dzieciom wielu doświadczeń wielozmysłowych, kształtują prawidłowe wzorce ruchu rozwijają interakcje społeczne podczas wspólnej zabawy.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przedszkolu realizujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci już od 2,5 roku życia. Zalecenia wynikające z orzeczeń realizujemy w specjalnie przygotowanej przestrzeni edukacyjnej. Sale poszczególnych grup są dostosowane do określonych potrzeb dzieci wynikających z wieku i poziomu funkcjonowania. Są tak aranżowane aby motywować dziecko do komunikacji. Wyposażenie przestrzeni przedszkola jest staranie dobrane aby umożliwić realizację zarówno celów dydaktyczno-terapeutycznych jak i właściwego odpoczynku, relaksacji przy muzyce czy samoobsługi.

WWR - wczesne wspomaganie rozwoju

Realizujemy WWR na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach realizacji WWR wspieramy rodziców poprzez terapeutyczne rozmowy, konsultacje psychologiczne, szkolenia dla rodziców a nawet dla całej rodziny bo problem dziecka z trudnościami rozwoju znacznie wpływa na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny szczególnie rodzeństwa. W ramach zajęć specjalistycznych prowadzimy wszystkie możliwe terapie.

Harmonogram tygodniowy

Całościowy model wsparcia edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego jest zaplanowany w harmonogramie tygodniowym każdego z naszych przedszkoli. Wykorzystujemy naturalne środowisko społeczne i przyrodnicze do celów edukacyjnych. Korzystamy z zajęć w szkole muzycznej Yamaha z którą sąsiadujemy i pobliskiego parku Kasprowicza gdzie często jeździmy na rowerach lub uczymy się tej sztuki (P.P. Dzwoneczek). W innych lokalizacjach naszych przedszkoli wykorzystujemy atrakcyjne właściwości środowiska lokalnego.

Jesteśmy stałymi czytelnikami Książnicy Pomorskiej gdzie mamy lekcje biblioteczne (P.P. Srebrny Dzwoneczek), lub korzystamy z prawdziwego boiska do rozgrywek sportowych ( P.P. Złoty Dzwoneczek).

Wolontariat

Współpracujemy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i pozyskujemy wolontariuszy do pomocy podczas atrakcyjnych wyjazdów i wycieczek które organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem A TO MY działającym przy naszych przedszkolach w Szczecinie.

Strona główna

Updated on 2021-03-10T14:44:00+01:00, by Maciej.