Witamy na stronie Niepublicznego Muzycznego Przedszkola Terapeutycznego w Szczecinie

Sznowni Państwo,
informujemy, że uruchomiliśmy zdalną platformę, na której będziemy umieszczać informację i materiały do nauki, dla rodziców i dzieci. Jest to miejsce, w którym nauczyciele i specjaliści regularnie zamieszczają nowe materiały, pozwalające na kontynuację edukację w rygorze zdalnego uczenia. Edukację realizujemy także w formie konsultacji telefonicznych i za pośrednictwem korespondencji elektronicznej pomiędzy nauczycielami a rodzicami dzieci z poszczególnych grup.

 

KLIKNIJ TU i uzyskaj dostęp do artykułów do nauki w domu.

Tworzymy sieć Punktów Przedszkolnych Dzwoneczek na terenie całego Szczecina:

Są to wyjątkowe placówki specjalnie przystosowane i wyposażone zarówno w najwyższej jakości certyfikowane pomoce dydaktyczne, kreatywne zabawki, profesjonalne instrumenty muzyczne rozwijające zainteresowania i wspierające rozwój dzieci. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru do przedszkola.

Kadra

Zatrudniamy najlepszych nauczycieli wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, asystentów i pomoce nauczycieli z wieloletnim stażem, które lubią swoją pracę i są niezwykle zaangażowane. Stale podnoszą swoje kwalifikacje na szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych. Każdy nauczyciel ma dodatkową specjalizację z terapii: integracji sensorycznej, logopedii, tyflopedagogiki, surdologopedii, ologofrenopedagogiki, terapii ręki, muzykoterapii i innych niezbędnych metod wspomagania rozwoju.

 

Model pracy

Wiemy że poczucie bezpieczeństwa i najwyższa jakość kształcenia są niezwykle ważne we wczesnym etapie życia dzieci, dlatego w modelu wychowania przedszkolnego jaki stworzyliśmy dziecko z jego indywidualny rozwój jest centralnym punktem odniesienia dla wszystkich naszych działań. Wspieramy rozwój podopiecznych przedszkola poprzez zabawy uczestniczące ułatwiające komunikację z dzieckiem, diagnozujemy trudności rozwojowe, opiniujemy nasze obserwacje i konsultujemy z rodzicami nasze spostrzeżenia. Ustalamy wspólnie z Rodzicem całościowy model wsparcia oparty na zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych realizowanych w przedszkolu.

Model pracy opieramy na podejściu TEACCH’a skierowanym do dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Budujemy podstawy komunikacji społecznej które warunkują prawidłowy rozwój języka. Niezwykle dbamy o rozwój słownictwa i składni języka. Uczymy dzieci korzystać z informacji graficznych rozmieszczonych w przestrzeni przedszkoli aby w przyszłości umiały odnaleźć się w świecie informatycznym.

Celem naszej pracy jest rozwój kompetencji komunikacyjnych i językowych naszych podopiecznych od których zależy rozwój poznawczy każdego człowieka.

Muzyka jest ważna

To najlepsze przedszkole w Szczecinie gdzie dzieci rozwijają się tak dynamicznie dzięki muzyce. Jest ona realizowana w formie różnorodnych zajęć które odbywają się w naszych przedszkolach CODZIENNIE: śpiewamy , gramy, słuchamy i wspólnie koncertujemy na wielu imprezach międzyprzedszkolnych i zewnętrznych. Zatrudniamy profesjonalnych muzyków z pasją.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Szczecinie

W celu realizacji zajęć specjalistycznych wynikających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacji prowadzimy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem odpowiednie wsparcie indywidualne (zajęcia terapii mowy i terapię pedagogiczną) lub grupowe ( arteterapię, kreatywność, aktywne muzykowanie, zajęcia sensoryczne i naukę pływania na basenie). Dzieci korzystają codziennie ze spacerów poznawczych lub bawią się na świetnie wyposażonym ogródku przedszkolnym. Sprzęt sportowy i sensoryczne elementy przestrzeni dostarczają dzieciom wielu doświadczeń wielozmysłowych, kształtują prawidłowe wzorce ruchu rozwijają interakcje społeczne podczas wspólnej zabawy.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przedszkolu realizujemy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci już od 2,5 roku życia. Zalecenia wynikające z orzeczeń realizujemy w specjalnie przygotowanej przestrzeni edukacyjnej. Sale poszczególnych grup są dostosowane do określonych potrzeb dzieci wynikających z wieku i poziomu funkcjonowania. Są tak aranżowane aby motywować dziecko do komunikacji. Wyposażenie przestrzeni przedszkola jest staranie dobrane aby umożliwić realizację zarówno celów dydaktyczno-terapeutycznych jak i właściwego odpoczynku, relaksacji przy muzyce czy samoobsługi.

WWR - wczesne wspomaganie rozwoju

Realizujemy WWR na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach realizacji WWR wspieramy rodziców poprzez terapeutyczne rozmowy, konsultacje psychologiczne, szkolenia dla rodziców a nawet dla całej rodziny bo problem dziecka z trudnościami rozwoju znacznie wpływa na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny szczególnie rodzeństwa. W ramach zajęć specjalistycznych prowadzimy wszystkie możliwe terapie.

Harmonogram tygodniowy

Całościowy model wsparcia edukacyjno-wychowawczego i terapeutycznego jest zaplanowany w harmonogramie tygodniowym każdego z naszych przedszkoli. Wykorzystujemy naturalne środowisko społeczne i przyrodnicze do celów edukacyjnych. Korzystamy z zajęć w szkole muzycznej Yamaha z którą sąsiadujemy i pobliskiego parku Kasprowicza gdzie często jeździmy na rowerach lub uczymy się tej sztuki (P.P. Dzwoneczek). W innych lokalizacjach naszych przedszkoli wykorzystujemy atrakcyjne właściwości środowiska lokalnego.

Jesteśmy stałymi czytelnikami Książnicy Pomorskiej gdzie mamy lekcje biblioteczne (P.P. Srebrny Dzwoneczek), lub korzystamy z prawdziwego boiska do rozgrywek sportowych ( P.P. Złoty Dzwoneczek).

Wolontariat

Współpracujemy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Szczecińskiego i pozyskujemy wolontariuszy do pomocy podczas atrakcyjnych wyjazdów i wycieczek które organizujemy we współpracy ze Stowarzyszeniem A TO MY działającym przy naszych przedszkolach w Szczecinie.

Strona główna

Updated on 2020-03-30T13:40:49+01:00, by Agata Pachla.