Kinga Sobczyk

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Studium Socjoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od początku jej droga zawodowa związana jest z jej pasją – pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami. Wiedzę praktyczną rozwijała jako wolontariusz i asystent…

Wiktoria Rafińska

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika rewalidacyjna – magister; Ponadto: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podyplomowe. Dodatkowo Szkolenia: Autyzm-od nauki do praktyki, Metodyka nauczania dzieci i młodzieży, Metoda doświadczania świata w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo, Terapia behawioralna dzieci i młodzieży…

Małgorzata Leśniak

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja wczesnoszkolna – licencjat; pedagogika specj. pedagogika pracy z coachingiem zawodowym; edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe. Szkolenia: Zabawy ruchowe z dziećmi w przedszkolu; Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Przyrodnicze eksperymenty…

Karolina Tużnik

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia – licencjat; pedagogika specj. psychopedagogika specjalna z logopedią – magister; Tyflopedagogika – podyplomowe; Edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń – podyplomowe; Szkolenia: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej; AAC-Piktogramy-system znakowo-obrazkowy.…

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat; Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska – magister. Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie; AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie. Prowadzi zajęcia  Terapia…

Agata Bodnar

Stopień nauczyciela kontraktowego Ukończyła pedagogikę specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – licencjat; pedagogikę specj. pedagogika szkolna – magister; zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne – podyplomowe; edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe; Integrację sensoryczną – podyplomowe. Dodatkowe…

Marta Grynkiewicz

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – licencjat, pedagogika specj. pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – magister. Ponadto: Edukacja i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną – podyplomowe. Dodatkowo szkolenia: Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nauczyciel Grupy C.