Adrianna Pawlik

Skończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością i pedagogika wczesnej edukacji na Uniwersytecie Szczecińskiem – licencjat. Aktualnie jest na II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika specjalna: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Ukończyła także szkolenie „Wykorzystanie…

Marta Kowalczyk

Marta jest asystentką nauczyciela przedszkola. Ukończyła także liczne kursy: Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży ( Autyzm i /ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej, Asystentka nauczyciela przedszkola z podstawami wczesnego wspomagania rozwoju, Trening umiejętności społecznych z metodyką pracy opiekuńczo wychowawczej, Metodyka…

1 2